ARADSKI, Mitar
Poljoprivreda i šumarstvo / Poljoprivreda
ARADSKI, Mitar, voćar-pomolog (Novi Sad, 17. V 1926). Diplomirao je na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu (1956). Doktorsku disertaciju pod naslovom "Citološke karakteristike i odnosi oplođenja jabuke uskršnje ruzmarinke" odbranio je na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu (1971). Učesnik je NOB-a od oktobra 1944. godine. Po završetku studija zaposlio se u Sreskoj poljoprivrednoj stanici u Senti, odakle prelazi na rad u PD "Bačka" u Horgošu. Zatim je dve godine radio u Institutu za vinogradarstvo i voćarstvo u Sremskim Karlovcima, a 1960 godine prešao na Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, gde je bio vanredni profesor.
Njegov naučni rad pripada oblastima biološko-pomoloških i tehničko-tehnoloških istraživanja, gde je posebna pažnja posvećena proučavanju sorti jabuke, kruške i breskve kao i uzgojnim oblicima kroz interakciju sorta/podloga. Zaslužan je za uvođenje novih sorti i prelazak na plantažno gajenje. Projektovao je velike plantaže jabuka sa savremenom tehnologijom u voćarskim rejonima Vojvodine. Posebno je značajan njegov rad na novim sistemima gajenja jabuka na klonskim podlogama, čime je omogućena gusta sadnja voćaka. Objavio je više naučnih i stručnih radova. Bio je osnivač i prvi predsednik Društva voćara Vojvodine (1981/83) i šef Zavoda za voćarstvo i hortikulturu Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu (1976/77).
BIBL.: M. Aradski: Biološko-privredne karakteristike nekih sorti jabuka u uslovima Vojvodine, Jugoslovensko voćarstvo, 1976, 37/38: 43-50; M. Aradski: Proizvodni centri za pojedine vrste voća i struktura sortimenta u Vojvodini, Jugoslovensko voćarstvo, 1977, 41/42: 61-72.
Rudolf Kastori